Közösségi ház

Kovács Vince Közösségi Ház története

A Római Katolikus Önképző Egylet tulajdonát képező Kiskunhalas, Szabadkai u.1. sz. alatti ingatlant törvénysértő módon elvették. A Magyar Állam javára az 1957. július 13-án kelt 4.311/1957 sz. tanácsi átirat alapján jegyezték be 2.293/1957. sz. végzéssel. A rendszerváltozással egyidőben az Alsóvárosi Rk. Főplébánia akkori plébánosa Vangel Imre atya 201/1989. sz. alatt levelet írt Marosi Izidor megyéspüspök atyának egyházi ingatlanaink – köztük a fenti ingatlan is – érdekében. Az ingatlanok visszaadásával kapcsolatos első tárgyalás a Miniszterelnöki Hivatalban volt 1993. május 5-én. Ezen részt vettek Tóth Zoltán polgármester, Vangel Imre plébános, Dr. Czár Imre akkori világi elnök. 2002. április 29-én kelt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának az Egyházi Kapcsolatok Titkársága helyettes Államtitkárának 6.3-112220/2002. számú jogerős határozata, mely szerint a Kiskunhalas belterületén (Szabadkai u. 1sz.) található 4521. hrsz. ingatlanért 12.500.000.-Ft kártalanítási összeget állapított meg a Kiskunhalasi Alsóvárosi Rk. Egyházközség javára Közösségi Ház létesítésére. Az összeg átutalása még ebben az évben megtörtént. Miniszteri döntés értelmében tehát a kapott összeget más célra nem lehetett felhasználni.

A leendő Közösségi Ház tervezésére pályázatot írtunk ki. 2003. június 11-én a Képviselő Testület a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján a Hunép-Ker Kft pályázatát fogadta el és annak építész mérnökét, Dóka Józsefet megbízta az engedélyezési terv elkészítésével.

2003. szeptember 22-én a Kiskunhalas Város jegyzőjétől 11336-12/2003. sz. alatt megkaptuk az építési engedélyt. A kivitelezési munkálatokat a halasi MERKBAU Kft. végezte. Műszaki ellenőr az érsekség részéről Klocker János. Egyházközségünk részéről Kiss Benedek gondnok úr napi rendszerességgel részt vett az ellenőrzési feladatokban. Gazdasági Bizottságunk összejövetelein ő számolt be a munkálatok pillanatnyi állásáról.

2004. július 29-én érsek atya 1102/2004 sz. alatti levelében hozzájárult, hogy szeptember 15-től plébániánk hivatalos neve: Római Katolikus Főplébánia, 6400. Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.

2004. november 14-én vasárnap Dr. Bábel Balázs érsek atya délután 4 órakor tartott templomunkban hálaadó szentmisét, majd felszentelte az újonnan felépült Kovács Vince Közösségi Házat.

A szentmise elején óvodások, iskolások és Egyházközségünk világi elnöke, Dr. Viszmeg Sándor köszöntötték érsek atyát. Szentelés után híveink, meghívott vendégeink köztük Tóth Zoltán polgármester, Halason működő egyházak vezetői egy jó hangulatú agapén vettek részt.

A Közösségi Ház építéséhez a kártalanítási összeg, híveink adománya és az érsekség nyújtott jelentős összeget. A szentelést követően közösségeink birtokba vették a csodálatos épületet. Ősztől tavaszig a hétköznapi szentmiséket is itt tartják. Közös névnapok, szilveszterek, farsangi mulatságok, kisebb létszámú lakodalmak, keresztelői ebédek megtartására is igénybe veszik a nagytermet. A vendégszobák térítés ellenében alkalmasak vidékről érkező hívek több napos fogadására is.