Orgonapont 20109 - Nyújtsd ki mennyből orgonakonceA Filharmónia Ma­­gyarország minden év au­­gusz­tu­sá­ban ren­dezi OrgonaPont sorozatát. Az idén meg­­ren­de­zendő so­ro­zatban, nagy meg­tisz­tel­­te­tésünkre, Se­bes­tyén Márta nép­dal­éne­­kest is köszönthetjük Szamosi Szabolcs or­­go­­naművésszel 250 éves templomunkban. Au­­­gusztus 22.-én csütörtökön este 20 óra­­kor lesz ez a fantasztikus hang­ver­seny. A kon­certre be­lé­pő­je­gye­ket 2990 fo­rintért le­het vá­sá­rol­ni irodaidőben, vagy a szent­mi­­sék után közvetlenül. Diák és nyugdíjas jegy 10 % ked­vez­ménnyel. Ha valakinek lenne Fil­­har­mónia bérlete, annak is van ked­­vez­mé­nyes jegy. Éljünk ez­zel a rendkívüli le­he­­tő­­ség­gel.