Hirdetések

Széchenyi 2020 - Európai Uniós támogatás - EFOP-1.3.7-17

2018. Augusztus 12.
Évközi 19. vasárnap

A hét ünnepei a következők:

Új káplán, Tamás Sándor atya

Érsek atya úgy döntött, hogy er­re a tanévre augusztus 1-től még egy káp­­­­lánt he­­lyez plé­bá­niánk­ra, első­sor­ban a Tekó ellátása okán – de ter­mé­sze­te­sen minden más papi feladattal is meg­­­­bízva - és egyben kinevezte a II. Rá­kó­czi Ferenc Katolikus Gim­ná­zi­um is­ko­la­lel­ké­szé­vé. Tamás Sándor atya ed­­dig Já­noshalmán volt káplán. Fo­gadjuk őt nagy szeretettel! Ma el­ső­ként A FÍLI­ÁK­BAN fog bemutatkozni, és jövő vasárnap fog min­den szentmisét itt Halason tar­ta­ni be­mu­tatkozásként – de hétköznap ad­­dig is találkozhatunk vele. 

Nagyboldogasszony főünnepe

Augusztus 15-én lesz az egyházi év egyik leg­­na­gyobb ünnepe, Má­ria menny­­­­be­­­­vé­tele. Egyike azon 4 nagy főünnepnek, amely akkor is kötelező fő­ün­nep, ha mun­ka­nap­­ra esik. Ünnepi szent­m­i­­sét reggel fél 9-kor és este fél 7-kor tartunk. Az esti szentmise előtt 17.45-kor rózsafüzér is lesz.  Kérem, mindenki, aki­nek csak tény­leg súlyos a­­ka­dály­­ba nem üt­közik, jöj­jön el a szentmisét ün­nepelni.

Egyházmegyei naptár előírás szerinti egész napos szentségimádás

Egy év során minden plébániának 4 ilyen napja van, nekünk az egyik augusztus 19 az egyházmegyei kalendárium szerint. Ez jövő vasárnap lesz. Mivel most vasárnapra esik, és még esküvő is lesz aznap, így nem tudjuk egész naposra szervezni, csak esküvő után 16 órakor lesz a Szentségkitétel, mise előtt szent­­­ség­el­té­­tel, így csupán két és fél óra lesz ez alkalommal. Kérjük, szer­vezzék meg, iratkozzanak fel a szokásos mó­don, hogy le­gyenek imád­ko­­zók.

Szent István királyunk fő­ün­ne­­pén

Reggel fél 9-kor lesz ün­ne­pi szentmise ke­nyérszenteléssel, az országért mondott imával, de este fél 7-kor is lesz mise. Min­­den hívő és magyar érzelmű testvér ve­gyen részt a szent­­­mi­sén, hiszen van miért i­mád­koznunk hazánkért, jö­vőn­kért, ma­­gyar­sá­gun­kért!

Miserend és hirdetések

Kitesszük a hirdetőtáblára. Miserendet a templom előtt és mögött is, a hir­detéseket csak elöl. A miserendet szombaton tesszük ki, azon értelemszerűen azok a miseszándékok sze­re­pel­nek, amelyek már péntek estig be lettek íratva, de utána is lehet az üres napokra hétközben íratni.  A misék mellett kez­dőbetűkkel jelezzük, hogy terv szerint melyik atya tartja, ki a főcelebráns, de ezt ne tekintsük teljesen biz­tos­nak, hiszen bármely okból azért változhat.  A hirdetéseket a vasárnap esti mise után tesszük ki. A miserendet és hirdetéseket a Plébánia facebook-oldalán és a plébánia honlapján is olvashatjuk.

Isten éltessen minden születésnapost, névnapost a héten!

Korábbi hirdetések

Miserend

Kiskunhalas

A hét minden napján: 18:30-tól
Vasárnap: 8:30, 10:00, 18:30

Első pénteken és első szombaton reggel 7:00-kor is van mise.

Első vasárnap az esti szentmise előtt 1 órával szentségimádás a templomban.

Balotaszállás

Minden vasárnap 11:00

Harkakötöny

Minden vasárnap: 8:30

Zsana

Minden vasárnap 9:45Book your tickets

Starts