Fíliák, kapcsolódó kápolnák, plébániák

Balotaszállás

Szentmise : Minden vasárnap 11:00

A kápolna Sarlós Boldogasszony tiszteletére, 1999-ben épült - Búcsúja július 2.

Cím: 6412 Balassi Bálint utca

1993-ban Dr. Czinege Andrásné (1021.Bp.II.Budenz u.5/B) és Erős Erzsébet kiskunhalasi lakosok levélben kezdeményezik Dr. Dankó László érsek atyánál Balotaszálláson egy kápolna felépítését. Érsek atya felkéri Vangel Imre plébános atyát az építkezés lehetőségének vizsgálatára. Imre atya felveszi a kapcsolatot Németh Vendellel, Balotaszállás polgármesterével. 1993. augusztus 30-án Balotaszállás Önkormányzat Képviselőtestülete határozatot hoz, melynek értelmében – amennyiben kápolna építésére kerülne sor – akkor az Önkormányzat tulajdonát képező 110 hrsz. alatti 8.305nm-es területből templomépítés céljára a Kiskunhalasi Római Katolikus Egyház részére építési területet biztosít.

1995-ben megtörténik a Balotaszállási kápolna tervezésére pályázat kiírása. A beérkező pályázatokat okt.11-én egy bizottság bírálja el. A pályázatot Babud László kiskunhalasi építész mérnök nyerte meg. A kivitelezésre kiírt pályázatot a kiskunhalasi INNOV TECHNIK Kft. nyerte el. A kápolna a kiskunhalasi és balotaszállási hívek adományából és az érsekség anyagi támogatásával épült fel 6412. Balotaszállás, Balassi Bálint u. 31-33 sz. között.

1999.aug.20-án a kápolnát felszentelt Ladocsi Gáspár tábori püspök úr. Mivel a szentelés Szent István napjára esett, így a kápolna új titulusa Szent István lett a korábbi Sarlós Boldogasszony (korábban családi házból kialakított miséző hely) helyett. A búcsú aug.20. A kápolna színes ablakait a Szegedi Damaszkuszi Szent János Ikonfestő Kör adományozta.

2001. november 25-én, vasárnap a 8 órai szentmise keretén belül Dr. Bábel Balázs érsek atya megáldja az új, szenteket ábrázoló üvegablakokat.

A haranglábat szintén Babud László építész mérnök úr tervezte és a Balotaszállási Önkormányzat építette meg saját költségén. A templom és templomkert telkét szintén az Önkormányzat ajándékozta. A templomkertben minden év május elsején az egyház és a község közös majálist rendeznek. Ebéd előtt 11 órakor Munkás Szent József tiszteletére szentmisét mutatnak be.

Minden vasárnap szentmise van.
Harkakötöny

Szentmise : Minden vasárnap 8:30

A kápolna Szent Kereszt tiszteletére (Templom u. 9.) Búcsúja szeptember 14.

Cím: 6136 Templom u. 9.

1769 óta részét képezi a Kiskunhalasi Plébániának.

A templomot a halasi, református vallású Székely Tibor építészmérnök tervei alapján építették 1968-ban, Csapi Károly kivitelezésében. Templom u. 9 sz., 349.sz. telekkönyvi betét 407/218 hrsz., 412 négyszögöles telken, ami Halasi Egyházközség tulajdona. A kápolnát Boskó Vilmos apát-plébános úr áldotta meg 1968 őszén. A kápolna titulusa Szent Kereszt. Búcsúja a Szent Kereszt ünnepéhez közelebb eső vasárnap. A templom hossza 16m, szélessége 6,5m. A színes ablakok előbb a halasi apácazárda kápolnájának ablakai voltak, amelyhez két új színes ablakot készítettek. A kápolnához sekrestye csatlakozik. A templomhoz 1969-ben lelkészlakást építettek. Az udvaron állványon áll a harang. 2002-ben a lelkészlakás külső és belső felújítását, valamint a tetőzet javítását végezték el. Utolsó kihelyezett lelkész volt Muszély Viktor, akit 2004.január 19-én helyi temetőben helyeztek örök nyugalomra. A gyászszertartást Dr. Beer Miklós váci megyés püspök atya végezte. Jelenleg a lakásban Brassó Imre lelkipásztor kisegítő, hittanár, a község polgármestere és családja lakik.


Zsana

Szentmise : Minden vasárnap 9:45

Templom Szűz Mária Világ Királynője tiszteletére - Búcsúja május 31.

Cím: 6411 Ady E. u. 14.

A templom Menczer Henrik tervei alapján épült 1948-1952-ben Boskó Vilmos apát-plébános szolgálata alatt.

A templomot a zsanai és a halasi hívek adományából építették. A templom hossza 22,85m, szélessége 7m. 1982-1983-ban a templommal egybe építve készült el a lelkészlakás.A templom harangja 1925-ből származik Szent István király tiszteletére és az első világháborúban meghalt katonák emlékére. 1999-ben a helyi Önkormányzat vállalta templombelső és külső teljes felújítását. A felújítás 2011. nov-be n fejeződött be. Minden vasárnap délelőtt szentmise van.


Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Szentlélek iskolakápolna

Szentlélek tiszteletére - Búcsúja Pünkösdvasárnap

Kiskunhalas, Áchim A. u. 1. (Szent József Katolikus Általános Iskola)


Boldog Batthyány-Strattmann László kórházkápolna

Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére - Búcsúja január 22. Cím: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.