Ökumenikus imaóra – Református imaház- Egy este, amikor anya a vacsorát főzte, 11 éves fia megjelent a konyha ajtóban kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki megtörölte kezét a kötényében és elkezdte olvasni azt: - a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft - a szobám rendberakásáért: 1000 Ft - mert elmentem tejért: 100 ft - mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1500 Ft - mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft - mert mindennap kiviszem a szemetet: 700 Ft Összesen: 4800 Ft.

Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék tolult fel benne. Fogott egy tollat és egy másik cédulára ezeket írta:

- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft - az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft - a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0Ft - könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft - mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0Ft - minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem neked: 0 Ft - az életért, amit minden nap neked adok: 0 Ft. Összesen: 0 Ft

Amikor befejezte, anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A gyerek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből. Szívére szorította a papírost és a saját számlájára ezt írta: FIZETVE.

Ezután édesanyja nyakába ugrott és csókokkal halmozta el.

- Azt gondolnánk, annak van „átformáló” hatása az egyes emberek, egy-egy közösség vagy a társadalom életében, akinek hatalom van a kezében. Aki erőszakkal képes valami változást kieszközölni. Talán mert a gyors, látványos változások valóban így történnek. De ezek valódi és tartós változások is egyben? Többnyire nem. Talán tárgyak esetében igen, de emberek esetében nem.

- Sorolj fel öt Nobel díjast, öt szépségkirálynőt, öt táncdal-fesztivál győztest stb. stb. Ez nehezebben megy, ha valaki konkrétan nincs belemélyedve egy-egy terület ismeretébe. Azonban mindannyian fel tudunk sorolni öt olyan barátot, jó ismerőst, aki valamilyen cselekedetével nagy segítséget nyújtott nekünk, megvígasztalt stb. Fel tudunk sorolni öt olyan tanárt, akitől valami fontosat, lényegeset megtanultunk. Családtagokat, akik mellettünk álltak, ha szükségünk volt rájuk. Az életünkre nem azok gyakorolják a legnagyobb hatást, akik valamiben kiemelkedőek, nagyok, híresek, mindenkit megelőznek, hanem egészen egyszerű, hétköznapi emberek, akik azonban ismernek és szeretnek minket. Nem fölénk akarnak kerekedni, nem hódolójuknak akarnak betudni minket, hanem értünk vannak, személyesen figyelnek ránk.

- Olyan nehezen tudjuk megérteni mi emberek, hogy Isten miért nem hatalommal és erővel bizonyítja létét, miért nem „hajtja be” azt, ami tőlünk neki járna. Vagy miért nem uralkodik erőszakkal a bűn fölött, miért hagyja érvényre jutni a rosszat, hiszen meg is semmisíthetné. Jézus azonban világossá teszi mind szavaival, mind tetteivel, hogy Ő „szolgálni jött”. Ez olyan hatástalannak és gyengének tűnik! Mit tud így elérni? De mit is, kit is szolgál Jézus? És hogyan szolgál Jézus?

- Nem „kiszolgálja” az emberek minden hóbortját, nem hajol meg minden kényünk-kedvünk előtt. Ő az Atyát szolgálja bennünk is, az Atya üdvözítő tervét. Ezért sokan megtapasztalhatták akkor is, de megtapasztalhatják ma is, hogy nem símul bele mindig az ember akaratának teljesítésébe. De attól még az embert szolgálja: az üdvösségünket, a legjobbat teszi nekünk, azt adja, amire leginkább szükségünk van. Jézus nem „béresként” szolgál, aki csak ideiglenesen tartózkodik a „házban” és azt teszi, amiért megfizetik. Ő Fiúként szolgálja az Istent és barátként szolgálja az embereket. Vagyis nem alárendeltünk, hanem amit tesz, szeretetből teszi. De állhatatosan, hűségesen teszi, és többet is tesz, mint a megfizetett béres.

- Nem kell azt hinnünk, hogy Jézus hatástalan, mert nem fitogtatja erejét, nem zsarnokoskodik, mint e világ hatalmasai! Soha senkinek nem volt olyan hosszan tartó és mélyen átalakító szerepe a világon az emberek életében, mint neki! Mert aki önfeláldozó, személyes szeretetét igazán átérzi és elfogadja, az valóban átalakul. A türelmes, odafigyelő, segítő szeretet jobban meg tudja változtatni az embert, mint az erőszak, mert belülről formálja át, belülről győzi meg, és nem csak kívülről, látszólag hajlítja meg.

- Nekünk sem kell félnünk attól, hogy türelmes, áldozatkész szolgálatunk nem hozza meg előbb-utóbb a gyümölcsét. Persze nekünk is Istent kell szolgálnunk az emberekben, nem az ő minden egyes hóbortjukat! És kitartóan, valódi erővel kell jelen lennünk: a hűség és állhatatosság erejével!